چگونه از انرژیهای منفی دور باشیم (علی موسائی مرند)

از طرفی عده دیگری با شرایطی به مراتب پائین تر، از نظر علمی، تحصیلی، فعالیت، ظاهر، شکل و قیافه، طرز بیان و بسیاری خصوصیات دیگر نسبت به ما خیلی موفقترند و هیچ پارامتر ارزشمندی نیز برای پیشرفتهای آنان نمی توان پیدا نمود.
در این میان مردمانی یافت می شوند که جملات چشم زدن، طلسم شدن و غیره را بیان می کنند و در مقابل جمعی سخنان آنان را خرافاتی و متحجرانه می خوانند.

با گذ شت زمان و مطالعه پیرامون علوم غریبه و آشنایی با مسائل در این زمینه واقعیت مساله مشاهده شد که هم چشم زدن و هم طلسم و سحر می توانند تاثیرات فراوانی در این راستا داشته باشند که علاوه بر استفاده از باطل سحر و حرز و دعا و امثال آنها که همگی در رفع مشکلات ما مؤثر واقع میشوند،طبیعی است که پس از اینهمه اتفاقات ناهنجاری که در زندگی افراد رخ میدهد و مارابه این نتیجه رهنمون میسازد که مورد چشم زخم یا طلسم قرار گرفته اند تازه باید در پی باطل کردن آن باشند. در این مطلب می خواهم با شناخت از این واقعیت دریابیم که اگر در معرض چنین نیروهایی قرار گرفتیم چگونه خود را از این خطرات برهانیم و به مشکل نیافتیم و همیشه سرحال و سرزنده باشیم.

همانطور که میدانید محیطی که ما در آن زندگی می کنیم سرشار از امواج مثبت و منفی است و هر چه از حساسیت بیشتری برخوردار باشیم زودتر و بیشتر تحت تاثیر امواج مثبت و منفی قرار می گیریم. درست مانند زمانی که با یک بیماری جزئی امکان رشد میکروب یا ویروس در بدن ما فراهم میگردد و با کوچکترین عارضه ای رشد بی رویه ویروس میتواند باعث بیماریهای متعدد و حتی منجر به مرگ ما شود. پس افرادی که از حساسیت بیشتری برخوردارند به راحتی چشم می خورند و جادو و افسون در آنها زودتر اثر می کند.

بالطبع قانون جاذبه و مغناطیس نیز شامل این اصل می شود که هر چیزی شبیه خودش را جذب میکند مانند اینکه آب، آب را پیدا می کند و آبچاله گودال را. بنابراین همیشه آدم خوب، با آدم خوب و آدم بدبا آدمهای بدوهنرمندباهنرمند ، کبوتر با کبوتر باز با باز همنشین می شوند.
 هر چه ما امواج منفی به سمت دیگران ارسال کنیم و درون خودمان را از کینه و خصومت نسبت به دیگران پر کنیم اثرات این امواج اولین تاثیر را روی خودمان می گذارد، چرا که اگر بخواهیم دیگری را عصبانی و ناراحت کنیم باید اول خودمان عصبانی و ناراحت شویم. پس اگر خودمان منبع امواج منفی باشیم بوی گند و تعفن این امواج اول خود مان را مسموم می کند و( کارمای) آن خواسته یا نا خواسته ا ول متوجه خود ما می شود.
همه ما بی تردید در برخورداری دائمی با امواج مثبت و منفی هستیم، امواج مثبت که زهی سعادت ، ولی در مورد امواج منفی نیز بدن ما به صورت غریزی سپر نامرئی و طبیعی را که همچون هاله های تابان می با شند با ساطع کردن انرژی و نیرو نسبت به عد م جذ ب یا دفع آنان اقدام می کنند. ولی اگر درهاله تابان موجود در اطراف بدن ما رخنه و شکافی ایجاد شود و یا تضعیف گردد هر موج هر قدر کوچک می تواند به بدن ما اثر کرده و حتی ما را بیمار سازد، پس ناچاریم با استفاده از روشهایی قدرت دفاعی و ایمنی بدنمان را تا حدی بالا ببریم که ما را در مقابل خطرات امواج منفی محافظت نماید.

برای ایجاد یا تقویت سپر دفاعی نامرئی بدنمان می توانیم در یک اتاق نیمه روشن خلوت، بدون هر گونه سروصدا حتی صدای تیک تاک ساعت و چکه کردن آب ، با لباس راحت روی زمین یا روی صندلی بنشنید و باچشمان بسته و چند نفس عمیق شروع کنید. تمام عضلات بدن را از پا تا سر یکی پس از دیگری آزاد و رها کنید و به آنها استراحت و آرامش کامل بدهید و تمام وجودتان را از نظر جسمی و روحی رها کنید. البته مواظب باشید پس از ایجاد این آرامش و استراحت مطلق به خواب نروید اگر بخواب رفتید پس از بیدار شدن مجددا" از ابتدا شروع کنید.و در نهایت چشمها را باز کنید و در حالت نیمه بسته با نفس عمیقی هاله بیضوی شکل را به رنگ آبی روشن همراه با رنگ سفید در اطرافتان ببینید که از اطراف آن آئینه نور شفاف آبی رنگ و سفیدی ساطع می شود.
اگر احساس کردید در بخشی از این هاله بیضوی سوراخ یا منفذی ایجاد شده است با همان حالت چشمان نیمه باز دور تا دور آن هاله بیضوی را سه مرتبه از بالا به پائین با هر دو دست بدون انقطاع بچرخانید، درست مثل وقتی که بخواهید با دو دست در اطراف جسمی ابری یا اتریک آنرا صاف و مرتب کنید، دو دست را بطرف بالای سرتان برده کاملا عمود بربدن کشیده روی هم قراردهید و چنان دستها را عمود بر بدن قراردهید که پشت دست چپ در کف دست راست قرار گیرد و از دو طرف دستها را به شکل رسم کردن یک بیضی به طرف پائین چرخانده بدون انقطاع سه بار این حرکت را پشت سر هم انجام دهید. اگر با تمرین و مداومت این حرکت را انجام دهید هاله های رنگی دور دستا نتان را با رنگ آبی متمایل به سفیدی را که از کف دست هایتان برای ترمیم سپر دفاعی بدن ساطع می شود را می توانید بخوبی مشاهده کنید، این رنگ و هاله همان سپر نامرئی و طبیعی دفاعی بدن شماست که با این عمل پس از چند بار تمرین شما بخوبی آن را مقاوم سازی و آماده محافظت کامل از بدنتان می نمائید.

حالا چگونه می توانیم این سپر نامرئی را قویتر و غیر قابل نفوذ کنیم؟
در اطاقی نیمه روشن و ساکت با حالت مراقبه (بهتر است روی زمین بنشینید.) و در حالیکه صورتتان به سمت شرق قرار دارد با ایجاد آرامش عمومی در بدن و پس از چند نفس عمیق سعی کنید نقطه بسیار درخشان را روبروی خود مجسم کنید که این نقطه درخشان در اطراف بدن شما در مسیر خلاف عقربه های ساعت به چرخش درمی آید و در حالیکه دور شما می چرخد با خط نورانی مانند دود ناشی از حرکت هواپیما در آسمان از خود بجا می گذارد و حفاظی نورانی را در اطراف شما از پائین تا بالا می سازد و پس از تکمیل این سپر نامرئی مجددا به جای اولش بر می گردد در حالیکه شما را در میان استوانه ای نورانی باقی گذاشته است. این تمرین باعث قویتر شدن سپرنامرئی و طیف امواج تدافعی کالبد شما خواهد شد. با مراقبه و تمرین مداوم نباید بگذارید هرگز به این محافظ خدشه ای وارد شود و دائما آنرا ترمیم و تحکیم نمائید.
سعی کنید این مراسم را چند روز تکرار کنید تا حدیکه کاملا‍ در آن اشباع شوید.پس هر وقت در کوچه، خیابان، اداره و یا هر محل و جائی هستید وقتی با کسی صحبت و یا بحث می کنید یا قصد همراهی و همکاری یا کمک از شخصی را دارید با توجه به مراقبه انجام شده خود را محاط در دوایر نورانی و هاله های نورانی را محیط در خود مجسم کنید و با شهامت آنچه را که می خواهید بگوئید و اهدافتان را بیان کنید. اگر مرتب این مراسم را تکرار کنید بعد از مدتی هرزمان خودتان را در آئینه ببینید در چشمانتان برقی روشن مشاهده می کنید و صورتتان را درخشانتر خواهید دید. این درخشانی ازهمان نور و هاله وجود شماست و برق چشمانتان علاوه بر اینکه باعث نفوذ کلام شما و برانگیختن اعتماد دیگران به شما میشود باعث ایجاد مهر و دوستی بین شما و دیگران می شود.در اثر تکرار این مراقبه نه تنها این سپر نامرئی را دور خود احساس می کنید حتی حرارت آن را روی پوستتان حس خواهید کرد.
قابل ذکر است که از دیدگاه علی موسائی نویسنده این مطلب انجام این مراسم کمترین مخالفتی با ادعیه، اذکار رفع چشم زخم ، حرز و دعای اوراد مربوطه ندارد و تنها جنبه علوم غریبه ماوراءالطبیعه را دارد و رابطه و تضادی با مراسم ادیان و مذاهب مختلف ندارد.
امیدوارم با انجام این نوع مراقبه و ایجاد سپر دفاعی نامرئی اطراف بدنتان سلامتی، خوشبختی و موفقیتهای خود و اطرافیانتان را بیش از پیش تضمین و تائید نمائید.

/ 25 نظر / 543 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ابوالفضل

میشه ادرستونو بدید برای اموزش تل کینزی مخوام ممنون

خیال

سلام استاد خسته نباشین.یه سوال دارم. آدم میتونه یه نفر رو به خودش جذب کنه؟ خیلی مهمه. میشه جواب بدین؟ ممنون میشم.

مهدی

سلام من میخام صدای خودمو روی گوشی موبایل ضبط کنم که مثلا با سه نفس عمیق هیپنوتیزم شرطی بشم و قبل از خواب در حالت خلسه گوش کنم به نظر شما جواب میده اگه "بله" بعد از چند روز .که دیگه به صدای ضبط شده نیاز نباشه و با سه نفس عمیق به خلسه برم ...اگه بشه در اون حالت میشه تلقین کرد .و یه سوال دیگه مراجع تقلید کنجکاوی در مورد اسرار مخفی را با هیپنوتیزم جایز نمیدانند از بین این کارها " حرکت اجسام"و " تله پاتی" و ...کدام اسرار مخفیه؟کلا در هر دو مورد راهنمایی کنید.

میشه ادم هاله خودشو تغییر بده؟

منظورم واسه همیشه بود

ملیحه

سلام. مطالبتون خیلی جالب بود. میشه بهم خوندن چند تا کتاب رو پیشنهاد کنید که در زمینه ی هیپنوتیزم و تله پاتی و موضوعات خاص مطرح شده در وبلاگتون اطلاعات بیشتری به دست بیارم. مرسی.

رعنا

خیلی جالب بود.مرسی

سامان

ممنون این مراقبه برام تازگی داشت تا به حال اطلاعی در بارش نداشتم ،به نظرم اجرای ساده و کارامدی داره.

sadeghi

ba salam v khaste nabashid khedmate ostade gerami ,az sitetun didan kardam matalebesh besyar amuzande v bejast makhsusan bakhshe enerzhy manfi v dafesh yani dorost matalebi hastand ke be zendegi salem komak mikonan ba tashakore faravan khedmate ostade gerami

sadeghi

ba salam v khaste nabashid khedmate ostade gerami ,az sitetun didan kardam matalebesh besyar amuzande v bejast makhsusan bakhshe enerzhy manfi v dafesh yani dorost matalebi hastand ke be zendegi salem komak mikonan ba tashakore faravan khedmate ostade gerami