قانون جذب چه میگوید ؟ (علی موسائی مرند)

پیشینیان ما از این قانون در زندگی خود استفاده می‏کرده‏اند بدون آنکه از آنخبری داشته باشند و به صورت ناخودآگاه خواسته‏های خود را برآورده شده می‏دیدند پسما هم می‏توانیم به راحتی از این قانون در زندگی خود کمک بگیریم.

قانون جذب می‏گوید :هر فکر و نیتی که ما در ذهن و دلمانمی‏گذرانیم دارای انرژی است پس ما با فکر کردن و نیت کردن در ذهن و دل، یک پرتوانرژی به کائنات ساطع می‏نماییم که آن انرژی به صورت تجسم یافته به ما بازخواهد گشتو ما در واقع شکل تجسم یافته و مادی آن انرژی (فکر و نیت) را جذب می‏کنیم.

به عبارت ساده تر:

هرآنچه که ما تصور کنیم، آنرا تجسم یاقته (به شکل مادی) خواهیم داشت یا به عبارت دیگر( تصورات ذهنی ما=عینیتیافتن ذهنیات به شکل مادی)

و یا هر آنچه که در مورد آن فکر میکنیم، آنرا به زندگی خود وارد خواهیم کرد؛ در نتیجه ی تمرکزبیشتر، ورود آن به زندگی قطعی‏ترخواهد بود.

اما کیفیت شکل تجسم یافتۀ آنچه که ما تصورش را کرده بودیم بستگی به شدت تمرکز وتوجه ما به نیت و خواسته ‏مان دارد. به عنوان مثال اگر ما خواهان یک عدد دوچرخههستیم،بسته به میزان توجه ما به خواسته ‏مان، یعنی در طول روز دنبال آن بودن و پیآنرا از دوست و آشنا گرفتن، خریدن آن، شکل آنرا ترسیم کردن و خیابانها را با آن دورزدن و تمیز کردن آن و … آنرا به شکل بهتر و کاملتر – یا حتی سریعتر – جذبمی‏کنیم.

چگونه جذب کنیم؟

اینکه چگونه می‏توان خواسته‏ها و نیات را با کمک این قانون برآورد و در واقعآنها را جذب کرد خود ساعتها جای بحث و گفتگو توسط افراد متخصص و صاحب نظر دارد که دراین مقاله اینجانب علی موسائی مرند فقط به ۴ مورد کلی اشاره می‏کنم اما به زودی در مقاله ای با مضمون “چگونه جذب کنیمو هدف گزینی و دستیابی به اهداف” به طور کامل مطرح خواهد کرد.

۱دقیقا بدانیم چه می‏خواهیم (با جزئیات و مختصات).

۲از کائنات خواستۀ خود را بخواهیم.

۳چنان رفتار کنیم که گویا هم اکنون و مدتی است که این خواسته برآورده شدهاست.

۴آمادۀ دریافت خواستۀ خود باشیم و خواسته را بحال خود رها کنیم (وابستهنشویم).

چه چیزهایی در روند قانون جذب تاثیرگذارند؟

چندین عامل وجود دارد که بر رویۀ جذب خواسته‏ها و نیات ما تاثیرگذارند و دراینجا به چند مورد آن اشاره می‏نمایم.

۱اعتقاد کامل به قانون جذب و قدرت فکر : به این معنا که هر چقدر اعتقاد ما بهاین قانون عمیق ‏تر و شدیدتر باشد، روند نیل به اهداف و خواسته‏ها سریعتر و باکیفیت‏تر بوده و باعث برانگیختن کمک کائنات خواهیم شد.

۲اعتقاد به اینکه در این هستی هرشخصی و هرچیزی در روند نیل به اهداف وخواسته‏ها به کمک ما خواهند آمد : این مسئله خیلی مهم است. وقتی ما بدانیم که ازلحظه‏ای که از رختخواب بیرون میاییم تمام هستی منتظر ارادۀ ماست تا به کمکمانبیاید، خیلی بهتر جذب می‏کنیم. اصلا باید مطمئن باشیم که تمام کائنات دوست دارند کهما به خواستۀ مثبتمان برسیم. هیچ چیزی و هیچ شخصی و هیچ جریانی نیست که در جهتمخالف ما حرکت کند. مخالفت‏های سطحی هم در جریان موافق ما هستند.

۳نیت و هدف ما باید مثبت و در جهتی باشد که به ضرر کائنات نباشدیعنی افکار مثبت داشته باشیم : این قسمتنیاز به توضیح خاصی ندارد ولی برای مثال ما به ندرت خواستۀ دزدی بانک سر کوچه را باکمک قانون جذب طلب می‏کنیم!

۴خالق کائنات را فراموش نکنیم : بعضی اوقات ما به شدت مطمئنیم که فقط و فقطباید به خواسته‏ای که مد نظرمان بوده برسیم اما می‏بینیم که خواستۀ خود را به نوعیدیگر دریافت نموده‏ایم. مثلا به جای دوچرخه سه چرخه گیرمان آمد و یا یک موتورسیکلتکه این قضیه به صلاح ما شکل خواهد گرفت ( تشخیص خالق کائنات و این که او بهتر از هرکسیخیر و شر ما را می‏داند را بپذیریم).

قانون جذب چه کمکی به ما میکنه
وقتی صحبت از قانون جذببه میان بیاد اغلب مسائلی مانند ثروت، شادی، موفقیت و یا جفت روحی (عشق) مطرح میشود ایا این ممکنه که با فکر کردن به ثروت ثروتمند بشیم. یا ازدواج موفقی داشتهباشیم؟
جذب انسانهای دیگر:۱

هر فردی در زندگی یک سری دوستان خاصی دارد که تقریبا همه آن دوستان، از خصوصیاتی نسبتا شبیه به هم برخوردارند و با به عبارتی دیگرمعمولا طیف دوستان و همنشینان هر شخص، افراد خاصی هستند که خصوصیات اخلاقی نسبتا شبیه هم دارند.

ما همیشه افرادیرا جذب می‏کنیم که مانند ما اندیشیده و نیز رفتاری مانند خودمان دارند اما نه تنهادقیقا شبیه خودمان، بلکه بسیار بیشتر و شدیدتر از خودمان در آن رفتار و تفکراتزندگی خود را سپری می‏کنند. برای مثال اگر ما روزی ۵ بار غیبت کرده و دروغمی‏گوییم، فردی را جذب خواهیم کرد که روزی ۵۰ بار دروغ گفته و غیبت می‏کند. همچنینمثلا اگر ما 20درصد امیدوار به رحمت خدا هستیم، فردی را جذب می‏کنیم که بهاندازه20درصد به رحمت خدا اطمینان و یقین دارد.

 

چه کنیم تاآدمهای خوبتر را جذب کنیم؟
خیلی راحت است؛ خودمان خوب باشیم، همه رادوست داشته باشیم، به بدیهای افراد فکر نکنیم و اصلا از این نترسیم که نکند فردی بااین اخلاق ناپسند نصیب ما شود و یا نکند دوستی با این مشخصات در زندگی ما قدمبگذارد. (همیشه بدانیم که ما آنقدر خوب هستیم که افرادی که شاید مریض باشند ازهمنشینی با ما درمان شوند. پس اصلا به همنشینی با افراد مریض فکر هم نکنیم) البتهناگفته نماند که خالق طبیعت به وسیله‏های گوناگون گاهی افراد را امتحان می‏کند کهاین از دست ما خارج است

 

 قانون جذب می‌گوید:

 «هر چیز را در ذهنت مجسم کنی، آن را در دست‌هایت خواهیداشت.» افکار و اندیشه‌ها قدرتی دارند که می‌توانند اشیاء و پدیده‌های جهان واقعیرا بسازند و جذب کنند. «تو همه چیز را به طرف خودت جذب می‌کنی. مردم، شغل، شرایطزندگی، وضع سلامتی، ثروت، قرض، شادی، ماشینی که سوار می‌شوی و اجتماعی که در آنزندگی می‌کنی. مثل آهن‌ربا همه اینها را به طرف خودت جذب می‌کنی. به هر چه فکر کنیهمان اتفاق می‌افتد. کل زندگی تو تجلی افکاری است که در ذهنت جریاندارند
آرزوها در سه گام به دست می‌آیند، نخست خواستن: «به دنیا فرمان بده»دوم باور: «باور داشته باش که به خواسته‌ات رسیده‌ای.» سوم: تجسم: «احساس کن که بهخواسته‌ات رسیده‌ای» احساس به فکر نیرو می‌بخشد. دنیا حسی است و تنها با تصورنمی‌توانی خواسته‌ات را به دست آوری. «پس از همین حالا احساس خوبی داشته باش.» تحققآرزوها به نیرویی که به آنها می‌دهی بستگی دارد، پس هرگاه به اندازة کافی به افکارخود انرژی بدهی تحقق خواهد یافت.

 

دوستان باز هرگونه سوالی در خصوص قانون جذب داشته باشند میتوانند از طریق ایمیل زیر سوالات خود را مطرح کنند.moosaei_1352@yahoo.com

 

 

/ 24 نظر / 471 بازدید
نمایش نظرات قبلی

سلام من علی مدتی است روی این مسائل کار میکنم میشه کتابی سلیتی چیزی بهم معرفی کنید؟ واقعا ممنون میشم دست ما مبتدی ها رو هم بگیرید 09388457060

اشكان سعيدي

سلام از مطالب خواندنی شما بهره بردم وبلاگ خوبی دارید ولی اشکالی در نمایش صفحه دیده میشود شمارادر بخش علمی وبلاگم لینک کردم

داریوش

سلام استاد.امیدوارم سال خوبی داشته باشید.استاد من در یک کتاب خوندم پاس انرژی در هیپنوتیزم تاثیری نداره.خواستم ببینم واقعا اینطور هست؟مرسی

leila

سلام میخواستم بدونم اگر اجداد کسی انسانهایی با نیرو های خاص مانند حرکت اجسام سنگین با نگاه و... بوده باشند این روی خود فرد تاثیر دارد؟ مثلا میشه این طور چیزا ارثی باشه؟من پدر پدر بزرگم این طوری بوده حالا منم این طوریم؟

نازنين

استاد از اينكه علمتونو بدون در نظر داشتن ماديات در اختيار ديگران قرار ميديد بي نهايت سپاسگدارم.مثل هميشه عالي

نیما

باسلام خدمت استاد گرام.تشکرفراوان از اطلاعات مختصروالبته خیلی مفیدتون.خیلی باحال بود

امیر

سلام لطفا کتابهایی که به شاگرداتون معرفی میکنین به من هم معرفی کنین ممنون میشم.

میشه یک استدلال علمی یک اثبات واسه این قانون تخیلی بیارید یا یک source معرفی کنید

فرهاد فروغمند

دانلود کتاب بزرگترین راز پول در آوردن در طول تاریخ نوشته جو وایتلی (از شخصیتهای فیلم راز) http://forughmand.persiangig.com/document/success/pool.pdf/download?4d5e

غزاله

استادسلام من به قانون جذب ننمیتونم ایمان داشته باشم خیلی کتاب دراین مورداز روانشناسان غربی خوانده ام امابه نظرم قانون جذب شده فقط مردم رابه بازی میگیره برای فروش بیشترکتاب هاویک بازاربرای کسانی است که مردم رافریب میدهنددراین نوع نوشته هاافرادعقایدخودراب دیگران هرطوری که هست میخورانند....من میگم آنچه درزبدت الحقایق آمده درباره ی کاینات ودرعقل سرخ سهروردی پذیرفتنش راحت تراست وجالب تر.این عقیده شخصی بنده است عذرخواهی میکنم اگرجسارت کردم