# آیدا_-_پنگالا_-_سوشومنا

هیپنوتیزم و مانیه تیزم(علی موسائی مرند)

تصویر (٢ )کلاس آموزش هیپنوتیزم این تقسیم بندی ها از نکته نظر نویسنده مقاله (علی موسائی مرند)میباشد و ادعای کامل ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 296 بازدید