# انگشت_چهارم

چرا حلقه ازدواج باید در انگشت چهارم قرار بگیرد؟(علی موسائی مرند)

چرا حلقه ازدواج باید در انگشت چهارم قرار بگیرد؟مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید . تا معجزه ای شگفت ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 249 بازدید