# حرکت_دادن_اجسام

آموزش باز کردن چاکراهای دست و احساس نیروی مغناطیس(علی موسائی مرند)

شرح تمرین:به صورت چهار زانوبنشینید . یا اگر نمیتوانید آن را به حالت خوابیده انجام دهید ولی در این حالت ... ادامه مطلب
/ 65 نظر / 3132 بازدید

قواعد حرکت دادن اجسام با نیروی چشم (تله کینزی) (علی موسائی مرند)

-۱۴تمرین شماره ۱: نیم ساعت مدیتیشن کنیدبعد یک قاشق را در دستانتان لمس کنید وتنفس عمیقی بکشید تا به ریلکس ... ادامه مطلب
/ 108 نظر / 2405 بازدید

تله کینزی یا ( حرکت دادن اشیاء) (علی موسائی مرند)

تمرین دومیک یا چند عدد چوب کبریت را روی میز مقابل خود بریزید سپس در حالی که دستان خود را ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 280 بازدید