# ذهن_هوشیار

nlp چیست؟ وکاربرد ان ال پی در زندگی چه میباشد؟

همینطور وقتی که از پطرکبیر دلیل موفقیت هایش را می پرسند، در جواب پاسخ می دهد:"آنقدر شکست خوردم تا راه ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 1155 بازدید