# طلسم،

چگونه از انرژیهای منفی دور باشیم (علی موسائی مرند)

از طرفی عده دیگری با شرایطی به مراتب پائین تر، از نظر علمی، تحصیلی، فعالیت، ظاهر، شکل و قیافه، طرز ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 240 بازدید

جادو علم است یا نه؟ (علی موسائی مرند)

اگر به کتب و منابع وسیع قرن هفدهم در باره سحر و جادو مراجعه کنیم، آنها را پر از گزارشهاى ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 171 بازدید