# مراقبه

چگونه از انرژیهای منفی دور باشیم (علی موسائی مرند)

از طرفی عده دیگری با شرایطی به مراتب پائین تر، از نظر علمی، تحصیلی، فعالیت، ظاهر، شکل و قیافه، طرز ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 542 بازدید

تکنیکهای مراقبه خروج روح (علی موسائی مرند)

تکنیک مراقبه شماره (2)  شکل ساده تری از تکنیک مراقبه شماره (1) این است که سی الی چهل و پنج دقیقه اول ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 290 بازدید