# نظریه_تناسخ

رد قرآنی و فلسفی نظریه تناسخ و فرو ریختن پایه های فالون دافا

نظریه تناسخ معتقد است که اجساد قالب و کالبد روح هستند و ارواح به این کالبدها وارد شده و در ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 367 بازدید